អស្សុជបូជា សន្ទនាព្រះធម៌ បូជាគ្រឿងសក្ការៈ វត្តវេឡុវ័នព្រៃឫស្សី/2021.07.27.Dhamma Movie ,Dhamma Talkវត្តកែវកេស្សមុន្នី បន្លេចខេត្តព្រៃវែង. #VongSaran Cambodia សាធុសាធុ➥សូមជួយចុច Like, Follow & Share …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *