Đ/c Đinh Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tân Lạc kiểm tra sản xuất tại xã Tử Nê

Đ/c Đinh Anh Tuấn – Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tân Lạc kiểm tra sản

Read more